Μηναία Γυναικεία Φροντίδα

Εφόσον αποδεχθούμε τον έμμηνο κύκλο σαν μία φυσιολογική διαδικασία, αντί για μια βρώμικη υπόθεση, μπορούμε και να αναλάβουμε την ευθύνη της καθαριότητας του σώματός μας και των ρούχων μας κατά τη διάρκεια του κύκλου.

×