Περπατούρες

Βοηθάει το παιδί σας να εξερευνήσει με ασφάλεια, να βελτιώσει την ισορροπία του, την αίσθηση προσανατολισμού του, την αντίληψή του και τις κινητικές του ικανότητες. 

×